Learning
land
scapes

Mailchimp Ll Image 1

D/DOCK helpt een school om op een andere manier naar het bestaande of nog te ontwikkelen schoolgebouw te kijken. Onderwijssystemen zijn namelijk niet zo makkelijk vast te leggen in vierkante meters. Wij ontwikkelden de Learning Landscapes design methodiek waarbij leerlingen, leerkrachten, schoolbestuurders en andere betrokkenen rondom de school met behulp van co-creatie en interactieve workshops hun ideale leeromgeving creëren. Met als resultaat een beeldend Programma van Eisen (PVE), een ‘design blueprint’, als optimale vertaalslag naar een totaal schoolontwerp.

In deze snel veranderende tijd passen schoolgebouwen vaak niet meer bij de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Want naast het leerproces vormt juist óók de fysieke omgeving mensen in hun denken en doen. Wij geloven dat de leeromgeving niet alleen het onderwijssysteem dient te steunen, maar juist ook zou moeten versterken.

Het is tijd voor een nieuwe visie op de onderwijsomgeving

Ddock Tovschool Adam Van Noort Web 6 Edited

“Er is een kloof in de communicatie tussen het onderwijs en de architectuur. Schooldirecteuren en leraren beogen vernieuwing van hun school, de cultuur en onderwijs praktijk, maar worden in hun idealen onder andere belemmerd door de fysieke beperkingen van het gebouw. Vanuit het onderwijs wordt een andere vakterminologie gebruikt dan bij gemeenten, architecten en aannemers, wat leidt tot misverstanden en minder goede resultaten.”
FRANCESCO MESSORI – PARTNER | CREATIVE DIRECTOR

Het Learning Landscapes team acteert als adviseur, onderzoeker, architect, ontwerper en projectmanager; wij geven leerlingen, leerkrachten, schoolbestuurders en buurtgenoten een stem!

Ll Crop 1.1

Design
Methodiek

D/DOCK’s Learning Landscapes team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende leeromgevingen en bijbehorende theorieën. Op basis daarvan ontwikkelden wij systemen en uitgangspunten om de ‘ideale’ leeromgeving te ontwerpen.

• Een design model voor scholen dat een gemeenschappelijke
taal en uitgangspunt creëert voor het onderwijs, de gemeente, architecten en aannemers.

• Het ontwerp proces gaat van binnen naar buiten; de wensen en behoeften vanuit de school en toekomstige gebruikers worden centraal gesteld.

• Het interieur ontwerp staat centraal daar dit mede bepaalt hoe en waar het onderwijs kan plaats vinden en van grote invloed is op hoe een kind zich voelt en ontwikkelt.

• Middels een serie creatieve workshops met leerkrachten, bestuurders en andere betrokkenen wordt de visie van het school-team duidelijk en maken we het Programma van Eisen (PvE) helder.

• Het resultaat is een ‘design blueprint’; een beeldend PVE met alle wensen, benodigde informatie en richtlijnen  om het ontwerp van de school te starten.

“Onderwijssystemen zijn niet makkelijk vast te leggen in vierkante meters”

Ll Web Ready 6
Ll Web Ready 9

Circulair
systeem

Ll Drawing WebIn het ideale geval is een leeromgeving een plek waar iedereen zou willen zijn en zich thuis en veilig voelt. Het zou een plek moeten zijn die inspireert en onderdeel is van een delende economie voor iedereen die geïnteresseerd is in leren en het delen van kennis en ervaring.

De ideale leeromgeving is nooit hetzelfde en is voor elk soort onderwijs weer anders. De basis is dat de omgeving zich aanpast aan het onderwijssysteem. Deze fysieke omgeving heeft daarbij vooral de rol het onderwijssysteem optimaal te ondersteunen en mogelijk zelfs naar een nieuw niveau te tillen. Naast het onderwijssysteem en de fysieke omgeving, zijn de externe factoren zoals de maatschappij, de lokale samenleving en alle mensen en organisaties die daar een onderdeel van zijn van invloed op de school. Dit circulaire systeem is altijd in beweging; een circulaire gemeenschap.

Ll Crop 2.1

SIX DRIVERS

BOEIEND: Een inspirerende omgeving die nieuwsgierig maakt en plezier geeft.

INCLUSIEF: Een gevarieerde omgeving met aandacht voor individuele behoeften; zoals verschillende soorten werkplekken en een beschermd gevoel voor de gebruikers.

VEERKRACHTIG: Een flexibele en hybride omgeving die zich aanpast aan veranderende eisen of wensen; van multifunctionele ruimten binnen tot een mogelijk andere functie van het gebouw in de toekomst.

VERBONDEN: Een open omgeving zodat ideeën, ruimten en mogelijkheden gedeeld kunnen worden met verschillende gebruikers van diverse leeftijden, met de buurt en (inter-)nationale contacten via digitale media.

GEZOND
: Een verantwoorde omgeving die het fysiek en geestelijk welzijn van de gebruikers en de directe omgeving versterkt en ondersteund wordt met gezond eten, voldoende beweging en aan mindfulness gerelateerde activiteiten.

BIOPHILIC
: Een natuurlijke en duurzame omgeving door gebruik van planten in het interieur, veel daglicht- en duurzaam materiaalgebruik. Maar ook het opgaan van het gebouw in de omgeving en het effectief gebruik van de eigen buitenruimte.

Ll 1 Web 2
Ll Web 4

Related
Stories

Related
Stories

Claire
News /

Operation Education will be collaborating with our Learning Landscapes team in 2021. Read more here

Francesco 2

Explained: Learning Landscapes

Read more

News /

D/DOCK explains new design method: Learning Landscapes. Written by Francesco Messori…

Ll Web Ready 10.1
News /

Francesco Messori explains how to think out of the school-box and envisions a school building without limitations.